Tula paminsan-minsan (I write poetry sometimes)

Sometimes I get to write poetry in my native language, Filipino/Tagalog. Will try to translate this one next time in english.


Halika, ulan,
At bumuhos ka
Sa tigang na lupa
Ng puso kong uhaw

Nagmimithi
Ng mga yapos mo’t yakap
Na matagal nang ‘di nadama
At kagyat nang malimutan

Nahan ka?
Bakit kay tagal iniwan?
Tikatik mo’y inaasam
At sana’y muling matikman

Pag-ibig
Magbalik kang muli
At buhayin ang damdaming
Nananatiling naiidlip

2 thoughts on “Tula paminsan-minsan (I write poetry sometimes)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s